Vết Thương

Bỗng dưng lòng lại thấy buồn
Hình như lệ vẫn còn tuôn trong lòng
Nhỏ hoài chi giọt mùa đông
Xác thân gượng dậy nhưng lòng còn đau
Từng đêm phố cũ nghẹn ngào
Bước chân cơ cực lách vào bóng đêm
Âm thầm sỏi đá giọt mềm
Sầu xưa đổ xuống nằm im lối này
Em về cung cấm có hay
Chuyện đời như đã phủ đầy vai anh
Thôi đành chuyện cũ lặng thinh
Nát tan vần điệu với hình bóng xưa
Đêm nay trời chắc còn mưa
Mình về cho gió bớt lùa vết thương.
                                                               1971

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *