Đêm Gió Gọi

Đêm buồn quá làm sao ta ngủ được
Gió đâu về lay cửa suốt đêm thâu
Gọi chi ngày tháng đã quá thương đau
Gọi chi những lần mê thành tiếng khóc
Ta đã trả cho đời hương mái tóc
Đã bao lần lay động trái tim ta
Trả cho đời những mộng ước bao la
Về hong lạnh dưới góc đời chật hẹp
Những cánh cửa đợi chờ nay đã khép
Những con đường hò hẹn lối nào đi
Chuyện mười năm còn lại gió đêm nay.
                                                                 1977

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *