Hồng Hạc

Hồng hạc bay về từ cổ tích
Từ trang sách cũ, bóng nàng tiên
Bay như mơ, đậu như là sự thật
Một bức tranh quê, mảnh đất hiền

Hồng hạc trăm năm còn trở lại
Đất ủ tình sâu trong cánh bay
Có người đứng đợi như tình cũ
Khi em còn ở cuối chân mây

Hồng hạc trăm năm như hồng hạc
Cánh xòe làm một đóa quỳnh hoa
Em dễ mất mà ta làm sao giữ
Khi lòng mình cũng muốn hóa phù sa.
                                                                  1999

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *