Thương Rừng

Một ngày đất bỗng nhớ cây
Một ngày bỗng thấy bóng mây quanh mình
Đất dày cho bóng gặp hình
Một ngày bỗng dưới chân mình tro than
Một ngày lửa đốt lời chim
Chỉ còn ngơ ngác mắt em mảnh rừng
Lá xanh cũng cháy vô thường
Dửng dưng cháy đến tận cùng sanh linh
Rừng soi ta cõi u minh
Để thương hạt giống đã xanh vì người
Hãy ươm trong mỗi cuộc đời
Mảnh rừng và tiếng chim trời mai sau
Hãy ươm cho đất thật sâu
Để lòng không bạc phai màu yêu thương.
                                                                      2003

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *