Những Viên Gạch Trên Thành An Thổ

Tặng:
          Nguyễn Mẹo, Trần Ngọc Châu, Bùi Mộng Giác, Phạm Văn Nhi

An Thổ và Long Uyên
Chỉ cách nhau cửa Phủ
Bây giờ và ngày xưa
Chỉ cách nhau hoang phế
Chiều nay mình ngồi đây
Viên gạch lặng lẽ rơi
Chiến hào lặng lẽ lấp
Con sông cạn đến phơi lòng
Chiếc lá không trôi
Người đi chiến đấu không về
Người ly hương không trở lại
Người tình xưa giờ biết nơi đâu?
Ngày xưa sông sâu
Những chiều tan học
Lặn không thấy người
Có đứa nghịch đến vàng trời
Đeo bụng chiếc cầu tre
Con gái về sau không dám bước
Chiều nay mình về đây
Lớp cũ còn được bốn thằng
Tóc xanh còn vài sợi
Rượu từ xa mang về
Càng uống càng ly hương.
                                          2008

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *