Thiếu Một Người

Đêm nay ta còn thiếu một người,
Không biết là ai trong ngũ sắc
Ai nhớ chùa còn ai nhớ Phật
Và tôi, tôi nhớ bóng em tôi

Bóng em tôi bây giờ xa, xa lắc
Tìm trong cây, trong cỏ, bóng mây trời
Người đi mãi, đi hoài không ngoảnh mặt
Đã thành sao hay trăng khuất xa xôi

Em là ai, là ai trong khắp cõi
Tìm cho qua xuân sắc, hết một thời
Đã mấy kiếp, mấy đời thơ đã gọi
Mà lòng ai, ai cũng thiếu một người

Đêm nay ta còn thiếu một người
Người ấy là Là trong cõi tục
Là ảo ảnh đã chìm trong ký ức
Còn chúng ta cứ lờ lững giữa đời

Đêm nay ta còn thiếu một người
Anh đừng nhắc đau lòng thêm kim cổ
Thiếu một người, luôn phải dành một chỗ
Thiếu một người nên mới có đêm thơ.
                                        Rằm tháng Giêng 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *