Liên hệ

 

Nhà thơ – Nhà giáo Nguyễn Kim Ngân

Địa chỉ: Khu phố Triều Sơn Đông, Phường Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0906.562.755

Email (Con trai): nkbang.vvn@gmail.com