Lặng Lẽ

Lặng lẽ ta thức dậy
Lặng lẽ trời hừng đông
Điều đầu tiên ta nhớ
Là em, em biết không?

Lặng lẽ giọt cà phê
Đầu ngày rơi rất chậm
Lặng lẽ em bước qua
Nhẹ nhàng hương thoảng đọng

Ta lơ mơ nhìn nắng
Ta lơ mơ nhìn em
Chỉ có niềm xa vắng
Chảy một dòng rất riêng

Lặng lẽ em ra đi
Lặng lẽ khách ở lại
Lặng lẽ giọt cà phê
Rớt xuống ngày vời vợi
                                     2002

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *