Cánh Buồm

Thơ đã đọc rồi
Có câu thơ bay vào đêm gió
Có câu thơ đi theo nhà thơ
Để nuôi những câu thơ chưa viết
Để sẻ chia những ấm lạnh ơ hờ
Khi bạn bè nắm tay rời Tháp Nhạn
Lửa còn hồng và gạch vẫn còn nung
Đất, đá, cỏ cây giờ cũng bạn
Chỉ riêng ai ngày đã quá xa lòng
Cứ thương vay khóc mướn mà chi
Đêm nay mình đừng có chia ly
Ly đỏ, ly vàng hay ly trắng
Ngọt, đắng, buồn vui cũng uống lì
Hãy vui đi rồi về khóc sau
Em không còn trẻ có sao đâu
Mình có chia chi Thì Hiện tại
Cứ tin em thời trẻ đã hoa khôi
Thơ nửa đêm khác thơ đầu hôm
Hình như em muốn hóa cánh buồm
Nhà thơ ít khi nào say thật
Mà sao em cứ sợ đắm thuyền.
                                                 2006

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *