Mùa học năm nay

Tôi trở lại hành lang trường cúi mặt
Vuốt tay buồn lên song sắt chiều mưa
Muốn xóa đi những hạt lệ dâng thừa
Sao nghe lạnh vào tim dòng lệ cũ 
Khuất em rồi mây thu ngừng lữ thứ
Áo hoàng hôn không kín ngõ hồn tôi
Lớp cũ mình giờ hoang vắng em ơi
Buồn cánh quạt cũng hết đùa mái tóc
Giờ xa nhau biết đâu tìm ánh mắt
Áo thiên thanh hay cười nghịch xa mơ
Mà ngày xưa tôi chỉ biết trông chờ
Giờ tan học guốc ai nghe mòn mỏi
Tôi nhớ mãi những lần em đã gọi
Gọi tên tôi nhưng không phải cho em
Cấp đôi chi cho năm tháng buồn thêm
Mà e ngại đã trở thành hờ hững
Để chiều nay nghe mưa về khắp hướng
Niềm nhớ thương như oằn oại hai vai
Tôi mơ đi cho trọn nẻo đường dài
Nhưng kiếp sống mồ côi gần gục ngã.  
                                                                  1964