Chiếc Còng Sắt

Tặng Trần Văn Long, Nguyễn Thanh Tòng
và Nguyễn Tuấn Kiệt.

Chiếc xe cuối qua Pháp đình 1 nhục nhã
Tôi vẫy tay vùng tối chập chờn buông
Đêm tối rồi và họng súng cũng đen
Chiếc còng sắt hai khoen ngời ánh bạc Continue reading “Chiếc Còng Sắt”