Tiểu sử

     Nhà thơ Nguyễn Kim Ngân sinh ngày 13. 7. 1946 tại Sông Cầu tỉnh Phú Yên. Cử nhân Triết phương Tây Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ năm 1960 – 1972 tham gia phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Sài Gòn-Gia Định; Năm 1972 bị chế độ Sài Gòn bắt giam. Sau giải phóng, Nguyễn Kim Ngân về dạy học tại Phú Yên; Hiện ngụ tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Có thơ đăng trên các báo tại Sài Gòn từ năm 1964 như: Ngày nay, Tia Sáng, SV, Đối Diện, Thơ Máu. Thơ miền Trung thế kỷ XX…