Chiều Ba Mươi Nhớ Lại Đời Mình

Mùa xuân thứ sáu tha hương
Có ai thấu được con đường lầm than
Mà mình đã trót sầu mang
Đã lê những bước muôn ngàn đắng cay
Rồi mùa xuân trở về đây
Giữa chiều đông rụng nhạc lây giọng buồn
Em ơi! Giờ biết về đâu?
Thôi đừng nhớ nữa ngày sau bận lòng
Lời than như gió đồi thông
Lời yêu thương cũng sóng lồng ra khơi
Giờ này đã xám khung trời
Đã nghe đêm xuống với lời mỉa mai
Đã nghe tiếng pháo nhà ai
Những hồi tan tác, những hồi nhói đau
Bây giờ cho đến ngàn sau.

                     Chiều 29 – Tết Bính Ngọ (20-1-1966)

Bài viết cùng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *